Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia cudzoziemca na terenie Polski oraz Strefy Schengen!

Dwa warianty dla pełnego komfortu:
koszty leczenia 30.000 € lub 60.000 €

Rabat 30% na hasło: ZDROWOTNEPLUS
(pisane WIELKIMI LITERAMI)

Oblicz składkę

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Скидка 30% на пароль:
ZDROWOTNEPLUS
(пишется ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ)

Страховка покрывает расходы на лечение иностранцев в Шенгенской зоне!

 • Страхование необходимое для получения визы
 • Учитесь и работайте в Польше безопасно
 • Оплата медицинских и транспортных расходов
 • Выгодные условия страхования
 • Простые формальности

Знижка 30% на пароль:
ZDROWOTNEPLUS
(написано ЗАГОЛОВНИМИ БУКВАМИ)

Страхування покриває витрати на лікування чужоземця по всій території Шенген зони!

 • Страхування яке вимагається для отримання візи
 • Навчайся та працюй в Польщі безпечно
 • Покриття витрат на лікування і транспорт
 • Вигідні умови страхування
 • Прості формальності

30% discount code:
ZDROWOTNEPLUS
(written in CAPITAL LETTERS)

The insurance covers the costs of treatment and transport to home!

 • Insurance required to obtain a visa
 • Study and work in Poland safely
 • Medical and transport costs
 • Favorable insurance conditions
 • Simple formalities
Проверить цену
Check the insurance price

Zdrowotne dla cudzoziemców

Dla kogo jest ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

 1. Oferta została opracowana dla cudzoziemców, którzy ubiegają się o prawo pobytu w Polsce:
  1. wiza krótkookresowa – pobyt do 3 miesięcy,
  2. wiza długookresowa, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie – pobyt od 3 do 36 miesięcy.
 2. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej.

Co pokrywa ubezpieczenie?

 • badania niezbędne do określenia diagnozy,
 • udzielenie niezbędnej pomocy lekarskiej,
 • koszty pobytu w szpitalu,
 • koszty przepisanych leków,
 • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrego bólu zębów,
 • transportu do placówki medycznej, od lekarza do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami,
 • transport z placówki medycznej do miejsca pobytu (zasadny z przyczyn medycznych),
 • transportu do kraju stałego zamieszkania (repatriacja),
 • transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.