Ubezpieczenie zdrowotne dla kobiet w ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne dla kobiet w ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne dla kobiet w ciąży z szerokim dostępem do diagnostyki medycznej. Możliwość korzystania z ponad 900 placówek medycznych na terenie Polski.

Wśród świadczeń związanych z prowadzeniem ciąży są między innymi konsultacje lekarskie ginekologiczne, badania USG czy badania laboratoryjne.

Świadczenia prowadzenia ciąży

Wybrane świadczenia w ramach prowadzenia ciąży:

 • Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne),
 • Białko PAPP-A (wg FMF),
 • Cytologia,
 • Glukoza,
 • Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe,
 • HBs-antygen
 • Badania moczu,
 • Morfologis,
 • Pobranie cytologii,
 • Posiew w kierunku GBS,
 • Test podwójny PAPP-a wg FMF,
 • Test potrójny,
 • Test zintegrowany,
 • Toxoplazmoza – panel (IgG, IgM),
 • USG ciąży,
 • USG dopplerowskie ciąży,
 • Wolna podjednostka beta HCG.

Dostęp do ponad 900
Placówek medycznych

W ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz korzystać z sieci ponad 900 prywatnych klinik i placówek medycznych w całej Polsce.

Przychodnie